תנאי שימוש באתר "זזתי"


מבוא

הגלישה והשימוש באתר ("זזתי", zazti.co.il) כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון זה המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל התקנון מיועד לכל המינים. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

מדיניות ניהול תכני הגולשים באתר

מנהלי האתר רשאים להסיר/לשנות/לערוך הסעות ותגובות שפורסמו באתר לפי שיקול דעתם. יש לשמור על שפה נאותה בתגובות/ביקורות המפורסמות באתר.
בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי לארגן עד הסעה אחת, לערוך ולשנות אותה בכל עת.


אופן שימוש האתר במידע

המידע שנאסף אודות השימוש שלך ושל גולשים אחרים באתר, כדוגמת חיפוש מקומות או צפייה במקומות שלא נמצאים במסד הנתונים במערכת, עשוי להשמר במאגר הנתונים של האתר. הנהלת האתר מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש. השימוש במידע שייאסף על ידי הנהלת האתר , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי האתר עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו יוכל האתר להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותו של האתר ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לאתר (ניתן לעשות זאת באמצעות עמוד יצירת הקשר או שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]) והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הוספת מקומות חדשים, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת הנהלת האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.


העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

במסגרת פעילות הנהלת האתר והאתר ייתכן והנהלת האתר תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מוב הר בזאת, כי אישור גולש / מפרסם מודעה באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל(לרבות הנהלת האתר) עקב כך.


מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי הנהלת האתר. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמ אי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

הנהלת האתר משתמשת בחברת פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומו ת, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האת ר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי הנהלת האתר עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטח יהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שה דבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרס ם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי הנהלת האתר עשויה לקשר בין תו כן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כ ל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.


אבטחת מידע

הנהלת האתר מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים באבטחת האתר ובהגנה על פרטי המשתמשים, הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.


זכויות יוצרים וקניין רוחני

הנהלת האתר הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, ההסעות המפורסמות באתר חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל הסעה המפורסמת באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב. התמונות המוצגות השייכות למקומות השונים שנמצאים באתר הינם תמונות פרופיל/תמונות נושא של דף הפייסבוק המוכר ביותר ששייך למקום המבוקש. הנהלת האתר אינה אחראית על התוכן, התמונות והמידע שמוצג באתר ומיובא דרך פייסבוק או אינסטגרם. הנהלת האתר משתדלת לעדכן רק מקומות עם תוכן הולם ומעודכן דרך דפי הפייסבוק הרשמיים של המקומות, ועשויה לעדכן או להסיר תכנים לא ראויים השייכים למקומות המוצגים באתר. המידע אודות המקומות המוצגים באתר מתעדכן אוטומטי כשהמערכת סורקת את דף הפייסבוק הרשמי של המקום, לכן ההנהלה לא יכולה להיות במעקב מלא על עדכונים שאינם ראויים או על נכונות הפרטים שעודכנו על ידי מנהל דף הפייסבוק של המקום - לכן הנהלת האתר לא תשא באחריות על נתונים אלו.


שימוש באתר

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר כרוך בהסכמה לתנאים שהוגדרו על ידי הנהלת האתר. שימוש באתר דרך קוד התנהגות פסול או שונה מכללי ההתנהגות המופיעים באתר, עשוי להוביל לחסימה או ביטול גישה של המשתמש לאיזור מסוים באתר או לאתר כולו.
הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב).
באתר אפשרויות פרסום תוכן על ידי ההגולשים /משתמשים והנהלת האתר אינה אחראית על תוכן הביקורות ופרטי ההסעות המפורסמים על ידי גורמים אלו.
נהלי האתר אוסרים פרסום של תכנים שנועדו לפגוע במישהו או משהו אחר ותכנים לא חוקיים.
הנהלת האתר לא תשא באחריות פלילית או נזיקית כתוצאה מפרסום תוכן של המשתמשים/גולשים באתר ושומרת על זכותה לפנות לרשויות החוק במקרה הצורך על מנת למנוע המשך פרסום של תכנים אלו תוך חשיפת פרטי המפרסם.
עם זאת, עליך להתחייב שלא לפרסם חומר המפר זכויות יוצרים, חומר פורנוגראפי, חומר המיועד לקטינים ללא הסכמה מאפוטרופוסים המזוהים חוקית עם אותם הקטינים, מידע בטחוני, תוכנת מחשב או יישום שנוצר לצורך זדון, פרטים רגישים כגון שם משתמש וסיסמא, חומר בלתי חוקי הפוגע באדם אחר, נושאים אסורים על פי צו איסור פרסום של בתי משפט, או חומר מעליב, פוגעני או מטריד.

תמונות מהאינסטגרם

תמונות שצולמו על ידי מבקרים שונים שביקרו במקומות המופיעים באתר וביצעו צ'ק אין (Check in) במקום באתר, עשויים להופיע ברשימת התמונות האחרונות של עמוד המקום באתר ובדף הראשי של האתר.
לשם פרטיות המשתמשים, משתמשי אינסטגרם שהוגדרו כ"פרטיים" לא יוצגו באתר כלל. כמו כן, במידה ואחת התמונות שמופיעות פוגעת או מפרה את חוקי האתר, תוכלו לדווח לנו בקלות ונדאג להסירה במהרה.